Mgr. Michaela Radoušová

Mgr. Michaela RadoušováVystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1998 působí v advokacii, v roce 2002 složila advokátní zkoušku a je řádným členem České advokátní komory. Ve své advokátní praxi se specializuje zejména na oblast rodinného práva a občanskoprávní spory. Je partnerkou advokátní kanceláře Radoušová Ptáček Legal.

V roce 2012 absolvovala výcvik Řešení konfliktu technikou mediace u Asociace mediátorů ČR a úspěšně složila akreditační zkoušku z mediace u Asociace mediátorů ČR. V roce 2013 absolvovala praktický výcvik Prohlubování mediačních dovedností na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a také kurz Mediace a mediační techniky pořádaný Českou advokátní komorou. Od roku 2013 je členem Asociace mediátorů ČR. V říjnu 2013 úspěšně složila zkoušku mediátora na České advokátní komoře. Od 5. prosince 2013 je zapsána v seznamu medátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Své dosavadní znalosti a zkušenosti nadále rozšiřuje dalším vzděláváním (v říjnu 2013 absolvovala workshop modelových mediačních situací u AMČR a kurz vyjednávání pod vedením Thierry Garbyho na ČAK,v dubnu 2014 workshop Rodinná mediace u Asociace mediátorů ČR).

Od roku 2017 je členkou Rady AMČR. V listopadu 2016 vystoupila za AMČR s příspěvkem Praktické zkušenosti mediátora v ČR na konferenci o rodinné mediaci (Rodinná mediace v kontextu aktuální právní úpravy) pořádané Asociací rodinných mediátorů Slovenska ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty a Slovenským institutem pro mediaci a alternativní řešení sporů.