Kolik mediace stojí?

Cena za jednu hodinu mediačního setkání je předem dohodnutá a bývá zvykem, že  všechny zúčastněné strany se na úhradě podílejí stejným dílem. U mediace nařízené soudem je cena za první setkání s mediátorem stanovená prováděcí vyhláškou k Zákonu o mediaci, není-li dohodnuto jinak.

Co je mediační dohoda?

Vytvoření mediační dohody je výsledkem vyjednávání v mediaci. Mediační dohoda bývá nejčastěji písemná, podepsaná oběma stranami i mediátorem. Přestože mediační dohoda není přímo vykonatelná, pokud není sepsána formou notářského zápisu nebo schválena jsko soudní nebo rozhodčí smír, má často závažné právní důsledky a práva a povinnosti z takové dohody lze žalovat před soudem.

Mediátor není odpovědný za obsah výsledné dohody. Obsah mediační dohody je zcela v kompetenci stran. Mediátor dbá o to, aby mediační dohoda byla vyvážená, přijatelná pro obě strany, realistická, konkrétní a dosažitelná. 

Nalezeno 2 články