Dědické spory

Mediací lze řešit otázky týkající se:

  • úpravy majetkových vztahů za života zůstavitele (tj. uzavření dědické smlouvy, sepis závěti atd.)
  • uzavření dědické dohody
  • rozdělení majetku v rámci dědického řízení
  • následné nápravy mezilidských vztahů narušených spory v dědickém řízení