Ceník

Vstupní konzultace (např. telefonická nebo e-mailová komunikace s potenciálními účastníky mediace, posouzení případu z hlediska jeho vhodnosti pro mediaci): 

  • v délce trvání do 15 minut: zdarma.

  • v délce trvání více než 15 minut (max. 1 hodina) – účtována odměna ve výši 500 Kč.

První setkání s mediátorem nařízené soudem:

  • Odměna ve výši 400 Kč za první setkání s mediátorem za každou započatou hodinu, přičemž výše odměny za první setkání se zapsaným mediátorem nařízené soudem je stanovena Vyhláškou č.  277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora, v platném znění.

Mediace:

  • Výše odměny za mediaci je smluvní a liší se v závislosti na konkrétních okolnostech daného případu a náročnosti mediace. Zpravidla se pohybuje v rozpětí 1.000 – 3.000 Kč za hodinu mediace pro každého účastníka řízení.