Rodinná mediace

Mediací lze řešit otázky týkající se:

 • výchovy dětí v době před rozvodem i po rozvodu
 • úpravy styků rodičů s dětmi v době před rozvodem i po rozvodu
 • rozhodování o záležitostech rodiny
 • výživného na nezletilé i zletilé děti
 • výživného mezi manželi i mezi rozvedenými manželi
 • výživného mezi dalšími příbuznými
 • výživného pro neprovdanou matku
 • uspořádání majetkových vztahů mezi manželi i v širší rodině
 • uzavírání předmanželských smluv
 • majetkového vypořádání mezi manželi v rámci rozvodového řízení
 • partnerského soužití
 • komunikace s dospívajícími dětmi
 • společného bydlení a bydlení po zániku manželství
 • péče o nemocného člena rodiny
 • péče o rodiče a prarodiče jakož i další potřebné členy rodiny
 • úpravy vztahů mezi členy rodiny v rámci rodinné firmy nebo rodinného závodu