Co je mediace

vytisknout

Mediace jako jedna z forem alternativního řešení sporů (tzv. Alternative Dispute Resolution, zkráceně ADR) je důvěrná cesta jak řešit spory pomocí nestranného mediátora. Umožňuje účastníkům, aby svůj spor, konflikt nebo nedorozumění řešili aktivně, aby s pomocí mediátora sami nalezli takové smírné řešení, které jim bude nejlépe vyhovovat, a současně aby v nejvyšší možné míře zachovali nebo obnovili své dosud dobré vztahy i vzájemnou komunikaci. Z mediace nikdo neodchází jako poražený, všechny strany jsou vítězi, protože se jim s pomocí mediátora podařilo pochopit jejich rozdílné potřeby a k oboustranné spokojenosti vyřešit složitou situaci - problém, jenž mezi nimi vyvstal a ohrozil jejich dosud dobré vztahy.

Mediaci je možné použít v mnoha oblastech života, např. v obchodních, právních, komunitních, pracovních, rodinných, ale také v diplomatických záležitostech. V zemích s dobře fungující justicí (např. USA, Německo, Francie) je mediace velmi častým a vyhledávaným způsobem řešení sporů, a to jak obchodních tak civilních (rodinných, pracovních, sousedských apod.). Důvody k tomu spočívají zejména v rychlosti mediace a nízkých nákladech. Mezi další důvody, pro které lidé dávají mediaci přednost před soudním řízením, patří důvěra v osobu mediátora, možnost hledání nových řešení (i takových, která zákon nepředpokládá), mlčenlivost, k níž je mediátor zavázán, důvěrnost celého procesu mediace, neutralita mediátora i svoboda rozhodnutí (účastníci mediace sami rozhodují o řešení svého sporu).

Na rozdíl od řízení před soudem mediace dovoluje dosáhnout toho, že:

  • budou zohledněny zájmy, kterým by v soudním řízení nebyla věnována žádná pozornost
  • budou sníženy náklady na řešení sporu i následky konfliktu
  • může být nalezeno nebyrokratické a flexibilní řešení sporu

Cílem mediace je nalezení takového řešení, které bude nejlépe odpovídat potřebám a zájmům jednotlivých stran, řešení, jež bude jako dohoda znesvářených stran postaveno na jejich vzájemné kooperaci. Snahou mediace, na rozdíl od řízení před soudem, není nalezení a označení viníka ani nalezení objektivní pravdy.