Jaké jsou výhody mediace?

Efektivita - soudní řízení trvá minimálně několik měsíců. Jedno mediační setkání zpravidla trvá 3 hodiny. K vyřešení sporu mnohdy stačí dvě až tři setkání s mediátorem.

Náklady - na mediaci jsou výrazně nižší než náklady na soudní řízení. Je pravidlem, že o náklady mediace se strany podělí stejným dílem.

Kompetence - v mediaci za strany konfliktu nerozhoduje vnější autorita (soud). Strany konfliktu jsou nejlepšími experty na svůj problém, a proto právě ony mohou v mediaci nalézt takové řešení, které povede ke spokojenosti jich obou. Žádná ze stran z mediace neodchází poražena. 

Budoucnost - mediace neřeší minulost, nehledá viníky, snaží se najít řešení pro budoucnost. Umožňuje zachování dobrých vztahů mezi stranami.

Dobrovolnost - účast na mediaci je dobrovolná a kterákoli ze stran může kdykoli mediaci ukončit bez udání důvodů.

Důvěrnost - mediace je na rozdíl od soudního jednání proces neveřejný, mediátor je vázán mlčenlivostí. Mediace poskytuje účastníkům bezpečné prostředí pro sdělování informací. Chrání účastníky před zveřejněním jejich problému. Umožňuje řešit konflikty v citlivých oblastech jejich života.

Komplexnost - mediace umožňuje stranám společně hledat a nalézat nová řešení jejich situace komplexně. Často se vyřeší i problémy, které primárně nebyly předmětem jednání.