Novinky

Zákon o zvláštních řízeních soudních

Dne 1.1. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 

Zákon o mediaci

Činnost mediátorů je s účinností od 1. 9. 2012 upravena zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci. Na stránkách http://finance.idnes.cz/ se srozumitelnou formou dozvíte jaké změny byly uvedeny do praxe.

Etický kodex mediátora

Mediátorky CENTRA PRO MEDIACI BRNO se hlásí k Etickémi kodexu mediátora AMČR

Nalezeno 3 články