Vztahy na pracovišti

Mediací lze řešit otázky týkající se:

  • vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci
  • vztahů mezi nadřízenými a podřízenými zaměstnanci
  • vztahů mezi kolegy
  • vztahů mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací
  • skončení pracovního poměru
  • nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
  • vztahů z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • náhrady škody, odpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnance za škodu
  • Mediaci je vhodné využít jako podporu při hromadném propouštění či při vyjednávání podmínek kolektivní smlouvy.

kontakty

mapa
třída kpt. Jaroše 26
602 00 Brno


mediace@cm-brno.cz
kontaktní formulář

Naše MOTTO

Albert Einstein

Nemůžeme vyřešit problém pomocí stejného způsobu uvažování, který jsme použili, když jsme jej vytvořili.

Albert Einstein

Spolupráce

Asociace mediátorů ČR
Radoušová Ptáček legal