Obchodní spory

Mediace může napomoci při úpravě:

  • vztahů mezi spotřebiteli a podnikateli
  • mezi věřiteli a dlužníky
  • mezi stranami obchodního vztahu
  • mezi společníky společnosti navzájem
  • mezi členy statutárního orgánu společnosti navzájem
  • mezi členy statutárního orgánu společnosti a společníky