Co je mediační dohoda?

Vytvoření mediační dohody je výsledkem vyjednávání v mediaci. Mediační dohoda bývá nejčastěji písemná, podepsaná oběma stranami i mediátorem. Přestože mediační dohoda není přímo vykonatelná, pokud není sepsána formou notářského zápisu nebo schválena jsko soudní nebo rozhodčí smír, má často závažné právní důsledky a práva a povinnosti z takové dohody lze žalovat před soudem.

Mediátor není odpovědný za obsah výsledné dohody. Obsah mediační dohody je zcela v kompetenci stran. Mediátor dbá o to, aby mediační dohoda byla vyvážená, přijatelná pro obě strany, realistická, konkrétní a dosažitelná. 

kontakty

mapa
třída kpt. Jaroše 26
602 00 Brno


mediace@cm-brno.cz
kontaktní formulář

Naše MOTTO

Albert Einstein

Nemůžeme vyřešit problém pomocí stejného způsobu uvažování, který jsme použili, když jsme jej vytvořili.

Albert Einstein

Spolupráce

Asociace mediátorů ČR
Radoušová Ptáček legal